Xidmətlər

Dizayn – Tikinti

Dizaynın inkişafı ilə başlayır. Bizim memar tərəfdaşlarımızla əl ələ işləyərək, sizi proqram, büdcə və estetik məqsədlərinizə cavab verən bir yanaşma seçirik.

Məqsəd Qiymət Dizaynı

Lean prinsiplərinə əsaslanaraq, inteqrasiya edilmiş komandalar müştəri üçün həqiqi dəyər itirmənin birləşmiş bilik əldə edir və
məqsəd qiymətə qarşı dizayn variantlarını qiymətləndirmək üçün təyin edilmiş dizayn yanaşmasını istifadə edirlər. Nəticədə, sahib maksimum dəyərdən yararlanır; memar daha məlumatlı bir dizayndan yararlanır; əməkdaş müalicə məlumatlarından daha çox yararlanır; İşçi Qrupları və alt-məsləhətlər işlərin erken
cəlb edilməsindən və proseslərin cavabdehliyindən yararlanır.

İxtisaslaşmış tərtibat həlləri keyfiyyətli müqavilə sənədləri vasitəsilə vaxt və maliyyə qənaətinin qorunmasına yardım edir.

Virtual Dizayn və Tikinti

Öz sahənizdə olduğunuzu və bütün sistemlərin səmərəli şəkildə birlikdə işlədiyini təsəvvür edin. İşte Virtual Dizayn və Tikinti (VDC) fikrinin arxasındakı düşüncə budur. Bütün tikinti prosesinin simulasiyası bizə tikinti xərclərini azaltmaq, tikinti vaxtını minimuma endirmək və əməkdaşlığı artırmağa imkan verir.

Tikinti
başlamadan 3D görüntü yaratmaq, komandanın prosesin hər addımını size göstərməsinə imkan verir. Daha da əhəmiyyətlisi, balk, boru sistemləri və ya digər struktural elementlər arasında toqquşma problemlərini aşkarlamaq və vurğulamaq imkanımız var. Bu problemləri iş sahəsinə qadağan dəymədən təşhis etmək, komandamızın həllər hazırlamaq və ya alternativ plan tapmağa imkan verir. Nəticə xərclərin və vaxtın əhəmiyyətli qənaəti.

MEP Xidmətləri (Mexaniki, Elektrik, Səhərkan və Yanğın Müdafiəsi Xidmətləri)

Mexaniki, elektrik, səhərkan və yanğın müdafiə sistemləri
olmadan
binanız ola bilməz. Lakin düzgün qurulmuş və idarə olunan MEP (Mexaniki, Elektrik, Səhərkan və Yanğın Müdafiəsi) sistemləri olmadan da binanız ola bilər.

IDF ilə, ən təcrübəli komandalardan birindən ən yaxşı MEP xidmətlərini alırsınız. Əvvəlki hazırlıqdən sonrakı hazırlığa qədər, biz sizin üçün işləyirik bütün altmüqavilələri koordinasiya etmək üçün, hər kəsin eyni səfərdə və doğru cədvəldə olduğundan əmin olmaq üçün. Biz binanızı size təhvil verdiyimizdə, sistemlərin test edildiyini və təkrar test edildiyini, sürətli fəaliyyət üçün işlədiyini bilərsiniz.

Binanın Sistemlərinin Dizaynın Optimal Dizaynı

Binanın sistemləri obyektiyin funksionallığı və effektivliyi
ü
zərində əhəmiyyətli təsir göstərir, ümumilikdə layihənin əsas kapital xərclərinin böyük hissəsini təşkil edərək energetika istifadəsi, təmir və ömrəmə məsələləri kimi əməliyyat xərclərinə direkt təsir edir. Bizim bina sistemləri mühəndisləri və mütəxəssisləri sistem dizaynını optimallaşdırmaq üçün çalışır və ən yüksək iqtisadi və əməliyyat effektivliyi üçün ərizə, quraşdırma və təqdimat zamanı M&E ticarətlərini nəzarət edir.